Bikram Yoga Manchester Facebook Page  Bikram Yoga Manchester YouTube Channel  Bikram Yoga Manchester Twitter  Bikram Yoga Manchester Email   Bikram Yoga Manchester Telephone  Bikram Yoga Manchester

<< Schedule for Fri 1 Dec 2017 - Thu 7 Dec 2017 >>


Date:
print view


Fri 1 Dec 2017
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Yoga Tilia Fitzgerald
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga Joanne Salt
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea

Sat 2 Dec 2017
Class
Instructor
9:30 am - 11:00 am Bikram Yoga David Marshalsea
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Yoga Tilia Fitzgerald

Sun 3 Dec 2017
Class
Instructor
9:30 am - 11:00 am Bikram Yoga Nadine Milner Edwards
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea

Mon 4 Dec 2017
Class
Instructor
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga David Marshalsea
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga Tilia Fitzgerald

Tue 5 Dec 2017
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Yoga Tilia Fitzgerald
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga Heidi Sanderson
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga Heidi Sanderson

Wed 6 Dec 2017
Class
Instructor
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga David Marshalsea
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga Richard Lockett

Thu 7 Dec 2017
Class
Instructor
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga Tilia Fitzgerald
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga Richard Lockett