Bikram Yoga Manchester Facebook Page  Bikram Yoga Manchester YouTube Channel  Bikram Yoga Manchester Twitter  Bikram Yoga Manchester Email   Bikram Yoga Manchester Telephone  Bikram Yoga Manchester

<< Schedule for Fri 20 Oct 2017 - Thu 26 Oct 2017 >>


Date:
print view


Fri 20 Oct 2017
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Yoga Joanne Salt
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga Joanne Salt
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Yoga Joanne Salt

Sat 21 Oct 2017
Class
Instructor
9:30 am - 11:00 am Bikram Yoga Nadine Milner Edwards
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Yoga Nadine Milner Edwards

Sun 22 Oct 2017
Class
Instructor
9:30 am - 11:00 am Bikram Yoga David Marshalsea
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea

Mon 23 Oct 2017
Class
Instructor
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga David Marshalsea
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga Richard Lockett

Tue 24 Oct 2017
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Yoga David Marshalsea
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga David Marshalsea
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga David Marshalsea

Wed 25 Oct 2017
Class
Instructor
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga David Marshalsea
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga Tilia Fitzgerald
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga Tilia Fitzgerald

Thu 26 Oct 2017
Class
Instructor
12:00 pm - 1:30 pm Bikram Yoga Richard Lockett
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Yoga David Marshalsea
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Yoga David Marshalsea